Wijziging Verenigingsfokreglement

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2021 is een wijziging aangenomen voor het VerenigingsFokreglement (VFR). Het betreft een wijziging in artikel 8.1 van het VFR betreffende het doen van ECVO onderzoek bij pups van 7 weken oud. Het doen van dit onderzoek bij pups van 7 weken oud is komen te vervallen.

Er is op dit moment geen aanleiding om een ECVO-onderzoek te doen bij pups van 7 weken oud. Er is geen data beschikbaar waaruit blijkt dat de Chodsky pes (erfelijke) oogklachten heeft.

Er is een uitzondering op een oogonderzoek bij rassen waarbij de oogafwijking Collie Eye Anomalie (CEA) voorkomt zoals bij de Schotse Collie, Sheltie en Australian Shepherd. Bij de Duitse Herder, zeer verwant met de Chodsky pes, komt CEA niet voor. Bij dit ras komen andere oogklachten ook niet veel voor.

Daarbij komt kijken dat de ogen van de pups nog niet zijn volgroeid en een uitslag van een ECVO-onderzoek als ‘voorlopig’ wordt bestempeld.

Het VFR van de CPCN volgend, blijft bij de ouderdieren het ECVO-onderzoek uitgevoerd worden om te na te gaan of de ouderdieren oogklachten hebben en of ze op dit vlak geschikt zijn voor de fok. Met dit onderzoek wordt fok met ouderdieren met oogproblemen voorkomen.  

Het staat de fokker uiteraard vrij om alsnog het ECVO-onderzoek bij pups van 7 weken uit te voeren. 

Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Dit houdt in dat in het VFR extra is opgenomen dat de teef niet gedekt mag worden door haar halfbroer.

Het actuele VFR is te vinden onder downloads.

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427