CP Boom 2.0

Een nieuw thuis gezocht

Zoekt u een herplaatser?

De CPCN bemiddelt bij herplaatsing van Chodsky pes met een stamboom.

Wat de reden van herplaatsing ook is, een herplaatser vraagt om een andere benadering dan een pup. Deze honden dragen immers een geschiedenis met zich mee waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden. Ook moet een toekomstige eigenaar er tijd en energie in willen steken en over voldoende vrije tijd beschikken om de hond aan de nieuwe situatie te laten wennen.

Laat u goed voorlichten over de hond en beoordeel of u de hond iets kunt bieden. Houd er rekening mee dat de Chodksy pes een werkhond is, die veel tijd en aandacht nodig heeft.

De CPCN draagt geen verantwoording voor de aangeboden honden en de herplaatsingen. De CPCN biedt de mogelijkheid aan voor de vermelding op de website en de Facebookpagina van de CPCN, maar bemiddelt niet. De contacten lopen rechtstreeks met de eigenaar of de fokker van de hond.

Wilt u meer informatie over herplaatsing in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@cpcn.nl

Wilt u een hond herplaatsen?

Helaas kan het zijn dat u door omstandigheden uw hond moet herplaatsen. Een moeilijke beslissing en als u dat wilt kan de CPCN u daarmee helpen door middel van plaatsing op deze website en op de Facebookpagina van de CPCN.

Wij raden u ook aan contact op te nemen met de fokker van uw hond. Het is heel goed mogelijk dat bij de fokker mensen bekend zijn die juist op zoek zijn naar een oudere hond. Het zal door de fokker ook enorm gewaardeerd worden dat u contact opneemt. De fokker kan u met raad en daad bijstaan.

U bepaalt uiteindelijk zelf of u uw Chodksy pes meegeeft aan een nieuwe eigenaar. 

Voorwaarden voor herplaatsing via de CPCN zijn:

  • De hond heeft een stamboom
  • De hond mag niet meer kosten dan € 500,-
  • U zoekt een goed nieuw thuis voor uw hond
  • U geeft uiteraard de papieren mee aan de nieuwe eigenaar
  • De kosten voor bemiddeling van een herplaatser is voor leden gratis. Geen lid? Dan bedragen de kosten € 25,-

Voor een soepele plaatsing op de herplaatsingslijst vragen wij u de volgende informatie te mailen naar redactie@cpcn.nl:

  • De tekst zoals die op de site geplaatst kan worden. Geef uitgebreide en relevante informatie waarmee potentiele nieuwe eigenaren een keuze kunnen maken. Denk onder meer aan de reden voor herplaatsing, geschiedenis van de hond, wat de hond wel en niet gewend is, positieve en negatieve kenmerken, enz. Wees vooral eerlijk!
  • Een duidelijk digitale versie van de stamboom zoals een scan of een foto
  • Meerdere foto’s van de hond (minimaal 2 MB)
  • Uw contactgegevens

Het te betalen bedrag dient u onder vermelding van: “Herplaatsing” plus de naam van de hond, over te maken op rekeningnummer NL 08 RABO 0343579537 ten name van CPCN.

Herplaatsers

Op dit moment zijn er geen Chodsky pes waarvoor een nieuw gouden mandje wordt gezocht.

CP herplaatser nnb

  

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427