CPCN nieuws

Stamboom blanco rgb jpg

De Raad van Beheer
en foknormen

6 mei 2024

Foknormen zijn gezondheidsnormen waaraan een ouderdiercombinatie moet voldoen om een positieve aantekening op de stamboom te krijgen. Denk aan resultaten van verplichte screeningsonderzoeken naar heupdysplasie, oogaandoeningen of de minimale fokleeftijd. Doel is gezonde rashonden te fokken. Het proces en de gemaakte keuzes moet voor iedereen transparant en inzichtelijk zijn. Daarmee laat je als fokker van stamboomhonden zien zorgvuldig, transparant en verantwoord te fokken.

Embark DNA-test in VFR

24 januari 2023

De Algemene Ledenvergadering en het bestuur van de CPCN hebben onlangs gesproken over het belang van het inzetten van een DNA-test voor behoud van een gezond ras. Dit heeft als resultaat dat de Embark DNA-test is opgenomen in het Verenigingsfokreglement.

Agenda

Als u wilt deelnemen aan een wandeling, dan vragen wij u zich vooraf even aan te melden via evenementen@cpcn.nl 
Geef bij uw aanmelding door met hoeveel personen en honden u de wandeling komt bezoeken. Van ons ontvangt u bericht met daarin de verdere details over de wandeling.

Algemene Ledenvergadering

22 juni 2024

10.30 - 13.30 uur
Ut Poeleke
Oeffelt

CPCN-wandeling  

15 september 2024

tijd en locatie 
volgen

CPCN-Honden voor Honden Loop

29 september 2024

10.00 uur
Baarn

Website

2e CPCN-Chodsky pes Event

6 oktober 2024

KC Nieuwegein

CPCN-wandeling   

7 december 2024

tijd en locatie 
volgen

Algemene informatie evenementen

Indien onverwachts het weer, de gezondheid of andere spoedeisende zaken ontstaan, waardoor een evenement niet door kan gaan, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

Let op! Bij een wandeling wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- per gezin/gezelschap waarvan geen van hen lid is van de CPCN. Ook kan een bijdrage worden gevraagd bij bijzondere evenementen voor leden en niet leden in binnenland en buitenland. Deze kosten worden vooraf gecommuniceerd.

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427