Wij zijn op zoek!

Draag je de Chodsky pes een warm hart toe? Wil jij je inzetten om de Rasvereniging CPCN nog beter op de kaart te zetten? Ter vervanging en versterking van het huidige bestuur zijn wij op zoek naar enthousiaste en bevlogen bestuursleden.

Wij hebben plek voor een Voorzitter, Secretaris en algemeen Bestuurslid.

Wat doet een Voorzitter?
Je bent het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging en behartigt de belangen van de CPCN. De taken zijn het leiden en sturen van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Je controleert de notulen, let er op dat de taken worden uitgevoerd en neemt initiatief.

Wat gaat de Secretaris doen?
Je zorgt voor de organisatie van de vergaderingen van het bestuur van de CPCN. Je verzorgt de agenda, maakt de notulen en actiepuntenlijst. Je verzorgt de correspondentie (e-mail en post) en stelt een jaarverslag op. Natuurlijk zorg je er ook voor dat al deze documenten netjes worden bewaard.

Wat vragen we van een algemeen Bestuurslid?
Onder meer het voorbereiden en meehelpen met het organiseren van grote(re) evenementen, maar ook het beantwoorden van e-mail en het onderhouden van contacten met sponsoren.

Van iedereen vragen we
- Dat je je inleest in het verenigingsleven als je hier nog niet bekend mee bent
- Dat je wat weet over kynologie of je bent bereid om je in te lezen
- Input te geven voor het clubblad 'Onze Chodsky'
- Dat je samen met de andere bestuursleden nadenkt over en je inzet voor de doelstellingen van de CPCN, de CPCN laat groeien en het ras behartigt.

Hoeveel tijd vragen wij van jou?
Naast het doen van de taken die bij de rollen horen,  vergaderen we maximaal 8 keer per jaar (online), zo 2,5 uur per keer. Ben je aanwezig bij de ALV (1 keer per jaar) en ben je zoveel mogelijk aanwezig bij grote(re) evenementen (als bijvoorbeeld een clubmatch of spelletjes-dag). Je kunt aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de Raad van Beheer.

Wat bieden wij?
Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen in een zinvolle bestuursfunctie in een groeiende vereniging.

Kom jij ons bestuur versterken of wil je meer weten?
Je kunt voor contact of vragen mailen naar redactie@cpcn.nl.

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427 860201533