Registratieplicht honden per 1 november 2021

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. De eerste houder van de hond moet er ook voor zorgen dat zijn hond een hondenpaspoort heeft. Wat dit voor de koper (van een buitenlandse hond), hondeneigenaar of fokker betekent is hier te lezen: www.rvo.nl.

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427